Fitness Elastiek Oefeningen Met ElastiekOnze docenten zijn ervaren coaches en trainers. Psychologen, mentale kracht trainers, (top)sportbegeleiders en mensen met kennis van zaken, ook vanuit de eigen levenservaring. Open, reflectief, interactief en prikkelend nemen zij je mee op de mooie reis die je brengt tot het vak van coach. Met twee benen op de grond en waar nodig een klein beetje in de wolken. - fitness amsterdam noord.

Life coaching is een specifieke vorm van coaching die gericht is op het veranderen en verbeteren van de leefstijl van een cliënt. Een Nederlandse vertaling van dit woord is levensloopbaancoach. De focus ligt op het leven van alledag, waarvan werk slechts een onderdeel is. Het gaat van oudsher om vraagstukken die spelen op het gebied van opvoeding, relaties, financiën, werk en persoonlijke ontwikkeling (fitness amsterdam noord).

Het hedendaagse Engelse woord ‘coach’ zou te herleiden zijn tot het midden van de vijftiende eeuw, tot het plaatsje Kocs - Persoanl training Haarlem. Dit lag ten westen van Boedepast. In dit kleine dorp ontwierp men een lichter, sneller en voor die tijd geheel nieuw vervoerstype, te weten een luxe rijtuig. Als je de naam van dit dorp uit probeert te spreken, merk je meteen enige gelijkenis in uitspraak op met het verbasterde woord ‘coach’.

Rond 1830 zou de term voor het eerst gebruikt zijn onder studenten. Een coach werd iemand genoemd die anderen in de studie op weg hielp. Vanaf 1861 werd het ook gebruikt in de sport, als aanduiding van de trainer. Deze twee betekenissen werden begin twintigste eeuw in het Nederlands geïntroduceerd door middel van exact datzelfde woord…..coach.

Het betekende toen nog iets heel anders (rijtuig) en kwam vervolgens in aangepaste vorm in allerlei andere talen terecht. Het woord ‘koets’ is hiertoe te herleiden - fitness amsterdam noord (Personal trainer Bloemendaal). Het letterlijke woord ‘coach’ bestaat verder al sinds de zestiende eeuw in de betekenis van rijtuig of koets. In de negentiende eeuw kreeg het ook de betekenis van trainer en helper in het Engels.

Multi Fitness Pro

Het moderne vak van coach is in de sportwereld begonnen. In eerste instantie was de sportcoach een trainer die zich focuste op instructies, oefening en fysieke training. Het was Tim Gallwey die als trainer erachter kwam dat de mindset en mentale fitheid van de sporters minstens net zo van belang zijn voor het boeken van sportieve successen (fitness amsterdam noord).Hierin beschrijft hij zijn overtuiging dat een coach spelers ook moet helpen om innerlijke beperkingen en belemmeringen weg te nemen of te verminderen. Dit versterkt de capaciteit van een speler enorm volgens hem, veel meer nog dan fysieke training. Coaching was volgens hem het maximaal ‘vrijmaken’ van het menselijk potentieel, het reduceren of zoveel mogelijk elimineren van innerlijke beperkingen.

Dit is de grootste blokkade die successen afvlakt of zelfs voorkomt. Tim Gallwey was één van de eersten die dit mechanisme onderkende én hier werk van maakte. Dit proces kan de speler aan niemand uitbesteden, want er is niemand die mentale en emotionele blokkades voor hem kan opheffen, maar volgens Tim kan een coach hem wel maximaal ondersteunen, inspireren en faciliteren.

Thomas Leonard was een financieel adviseur die merkte dat veel van zijn cliënten behoefte hadden aan veel méér advies dan alleen over de financiën. Cliënten wilden geholpen worden bij het bereiken van hun persoonlijke doelstellingen. Ondanks dat zijn cliënten zelfstandig waren en stabiel in het leven stonden, wilden zij zijn hulp bij het uitvoeren en organiseren van hun doelstellingen.Hij gaf ook cursussen hierover aan anderen. Coaching is een vrij beroep, maar het is iets wezenlijk anders dan wat een psycholoog of mentor doet. Een mentor is vaak een senior die een ander wegwijs maakt in bepaalde materie, vanuit levenservaring of bijvoorbeeld werkervaring (fitness amsterdam noord). De mentor is een voorbeeld, een vraagbaak, een adviseur vanuit persoonlijke ervaring.

Voedingschema Fitness

Een coach beroept zich niet op zijn senioriteit, hij geeft ook geen directe adviezen, want een coach heeft juist tot doel om het onbewuste bewust te laten worden. Een coach doet een beroep op de potentie van een persoon zèlf. Elk mens heeft zelf alle antwoorden in huis, niemand kan voorschrijven wat de beste manier (van leven, werken, e.Daarnaast richt een coach zich veel meer op de persoon zelf, op zijn ambities en persoonlijke eigenschappen en niet zozeer op procedures en inhoud van werkzaamheden. Met een psycholoog zijn er verder enkele duidelijke overeenkomsten, maar vooral ook sterke verschillen. Een psycholoog luistert namelijk ook naar zijn cliënt, ook hij past allerlei gesprekstechnieken toe en ook voor hem is persoonlijke aandacht essentieel. fitness amsterdam noord.

Een coach neemt daarentegen het verleden sneller ter kennisgeving aan en blikt vooruit naar de toekomst. Hij is sterk oplossings- en actiegericht bezig en stelt geen diagnoses. Het diepgaand bespreken en analyseren van het verleden heeft vooral zin als iemand ernstige psychische problematiek kent die de levenskwaliteit ernstig beperkt en die voorkomt dat überhaupt werk gemaakt kan worden van een betere toekomst.

Het doorgronden van het probleem is van belang om actueel gedrag te kunnen verklaren en passende oplossingen te kunnen formuleren. Denk hierbij aan hulp bij depressies, verslavingen en trauma’s (fitness amsterdam noord). Als je niet wéét wáárom iemand zich depressief voelt, dan is het lastig een passende oplossing te bedenken en de situatie permanent te verbeteren, zo is de redenering.

Bij coaching wordt er overigens wel stilgestaan bij het verleden in de vorm van beperkende overtuigingen en de hierbij horende pijn, maar dit gebeurt aan het begin van het traject vooral. Het gaat daarbij bovendien niet zozeer om een verklaring of diagnose, maar het gaat om het doorléven en het erkennen van de mentale, emotionele én fysieke pijn die het gevolg zijn van innerlijke strijd en beperkende overtuigingen.

Fitness Buiten

Woorden zijn hierbij echter slechts een hulpmiddel; het voelen en erkennen zijn vooral essentieel. Daarna ligt de focus volledig op de toekomst in de vorm van persoonlijke doelstellingen en concrete acties. Een life coach werkt veelal holistisch: hij neemt dan zowel de mentale, emotionele als fysieke waarnemingen en ladingen van een persoon mee in het coachingsproces.

Het lichaam is bovendien een wijze boodschapper, die kan helpen om de drukte in het hoofd en hart (de gedachten, het gepieker, de emoties) te helpen ontcijferen (fitness amsterdam noord). Daarnaast leidt fysieke ontspanning weer tot mentale en emotionele ontspanning, vandaar ook de aandacht voor meditatie, mindfulness en beweging in coaching. Een (holistisch) coach is dus niet zozeer met gedachten, woorden en ratio bezig; hij schenkt juist sterk aandacht aan de emotionele en fysieke gezondheid van een mens.

Vanuit die bron kunnen inzichten ontstaan voor bijvoorbeeld oplossingen of zelfs een perfecte uitkomst. Het hoofd heeft hierbij niet de regie. Van de coach wordt natuurlijk in dit hele proces een sterke mate van empathie en intuïtie gevraagd, naast het goed kunnen creëren en behouden van overzicht en het zien van verbanden (fitness amsterdam noord).

Elk mens IS een enorme bron aan potentie in de vorm van persoonlijke talenten, kwaliteiten, drijfveren en interesses. Een mens komt in zijn leven er lang niet altijd aan toe om zijn talenten en interesses te ontwikkelen en te benutten. Soms komt dit door externe omstandigheden, maar vaak genoeg is de mens zelf zijn grootste tegenstander.

Navigation

Home

Latest Posts

Mobilhome Valencia

Published Mar 22, 23
4 min read

Ardeche Mobilhome

Published Mar 18, 23
10 min read

Export Auto Naar Belgie

Published Feb 28, 23
6 min read